Loading...

Vaksācija

  Cena
Paduses 6 €
Rokas 6 €
Kājas līdz celim 6-8 €
Kājas visā garumā 10-15 €
Bikini maliņas 15 €
Pilnais bikini 20-30€
Virslūpa 3 €
Zods 3 €
Virslūpa+zods 5 €

 

Pieteikties uz procedūru: Tālr.+371 26529559 

Reģistrējies