Loading...

Aura-Soma

Kas ir Aura-Soma

„Aura” tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „gaisma un krāsa; mirdzēšana, ko izstaro cilvēka lauks”, bet „Soma” tulkojumā nozīmē „ķermenis” vai „dzīves enerģija”. Tādā veidā Aura-Soma var tulkot kā „krāsas enerģiju”.

„Aura-Soma” vienlaicīgi ir gan zinātne, gan māksla. To radīja slavena angļu dziedniece, gaišredze un profesionāla farmaceite Vikija Volla ( Vicky Wall )1983.gadā. Jau 28 gadus Aura-Soma kalpo kā instruments atjaunotnei un harmonijas atbalstīšanai visos līmeņos. Cilvēka spēks ir ielikts viņa dabā, neatkārtojamībā un iespējā maksimāli to realizēt. Tas arī atnes viņam patiesu dzīves gandarījumu.
 
Viena no Aura-Somas idejām ir sekojoša – pastāv tikai viena veida saslimšana un tā ir savas vietas nezināšana dzīvē un tās jēgas neizprašana. Tieši tas rezultātā noved pie pretestības dzīvei, izsauc stresu un noved pie fiziskām saslimšanām. Aura-Soma dod iespēju saprast sevi un apzināties saslimšanas iemeslu.

Sacral Center ar Aura-Soma produktiem strādā Anglijas Krāsu Tehnoloģiju un Mākslas Akadēmijas sertificēta krāsu terapeite 
Marianna Orlova. 

Ko dod Aura – Soma?

• iekšējās pasaules harmoniju
• atbrīvošanos no negatīviem priekšstatiem un uzstādījumiem
• iemaņas tikt galā ar pārmaiņām
• prasmi tikt galā ar kaitīgiem ieradumiem
• apjukuma nomaiņu ar pārliecinātību par sevi
• spēcīgāku intuīciju
• brīvības izjūtu
• iekšējā spēka un miera apzināšanos un izjušanu
• sava dzīves ceļa atklāšanu
• spēju saskatīt perspektīvas un sevis realizācijas iespējas
• pozitīvas izmaiņas mūsu apziņā, nemainot mūsu dabu
• radošo spēju attīstību un domāšanas oriģinalitāti
Produkcija skaistumam
Sīkak

Reģistrējies